Παράταση αεροπορικής οδηγίας

Παράταση αεροπορικής οδηγίας για ουσιώδεις πτήσεις εσωτερικού

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την νόσο COVID-19 ανακοινώνει την παράταση της notam για τις πτήσεις εσωτερικού έως την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί.

Ειδικότερα, η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια – domestic flights, commercial and general/business aviation), προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στην μόνιμη κατοικία.

Από την αεροπορική οδηγία (Νotam) εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

✈️  Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

✈️ Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

✈️ Κρατικές πτήσεις (state flights).

✈️ Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

✈️ Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

✈️ Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

✈️ Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

✈️ Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

✈️ Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

✈️ Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

✈️ Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights).

Πηγή

Περισσότερα Ταξιδιωτικά Νέα